Фирма “ДИКО” е основана през 1989г. Специализира в производството на изделия за бита и промишлеността от термореактивни и термопластични пластмаси. Разполага с мощности за изработка на продукти до 3,5 кг.(600 тона) чрез шприцване. Оборудвана е с машини марки: “Battenfeld” , "Engel" и др. Настоящите партньори на фирмата са от България, Македония, Италия и САЩ.

Последни новини:
 
22.3.2016г. - Tръжните документи: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ШПРИЦМАШИНА - 1бр и
   
ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР - 1бр, както и обучение на персонала за работа с доставеното оборудване.
 
26.1.2016г. - Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г